Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

15. 08. 2023

Nové bývanie financuje väčšina ľudí aj prostredníctvom hypotekárneho úveru. Pri kúpe nehnuteľností si často krát ani neuvedomujeme, že sa počas splácania úveru môžeme dostať do finančných, alebo zdravotných problémov a úver nebudeme schopný splácať. Čo robiť v prípade, ak sa do takejto situácie dostanete, či už z dôvodu dlhodobej PN, alebo straty zamestnania?

Aby ste sa do podobnej situácie nedostali, ešte pred čerpaním úveru je ideálne poistiť si schopnosť jeho splácania. To Vám v prípade neočakávanej udalosti pokryje náklady spojené s úverom.

Je potrebné čo najskôr informovať veriteľa (banku) o vzniknutej situácii. Banku môžete požiadať o alternatívny plán splácania, zníženie mesačnej splátky, alebo dočasné odloženie platieb. Nečakajte, kým vám príde z banky správa a neskôr aj písomné upozornenie o neuhradení splátky. Ak ako klient nekomunikujete, banka môže Vašu prípadnú žiadosť zamietnuť.

Odklad splátok úveru sa vo väčšine prípadov schvaľuje na maximálne 6 až 9 mesiacov. Môže sa ale stať, že banka odklad schváli aj na kratšie obdobie, prípadne schváli odklad splácania istiny, ale úrok platíte naďalej.

Vždy je potrebné doložiť aj dokumenty k dôvodu odkladu splátok (napríklad lekárska správa, výpoveď zo zamestnania, potvrdenie o dlhodobej PN). Čím viac informácii a dokumentov k žiadosti predložíte, tým väčšia je pravdepodobnosť jej schválenia. Vo väčšine bánk je žiadosť bez poplatku.

Žiadosť banka schvaľuje v priebehu niekoľkých dní. Pri jej zadávaní si vyberáte, či žiadate aj o predĺženie doby splatnosti úveru o obdobie odkladu splátok. Ak nie, po ukončení odkladu splácania bude mesačná splátka navýšená.

V prípade schválenia žiadosti to znamená negatívny záznam v rámci Vášho úverového registra a bude pre Vás ťažšie získať v budúcnosti ďalší úver.

Základné podmienky pre posúdenie žiadosti o odklad splácania úveru (môžu sa v rámci bánk líšiť):

  •  v čase schvaľovania žiadosti nesmie byť dlžník v omeškaní so splácaním záväzkov, nesmie mať dlh na bežnom účte a nesmie byť voči nemu začaté exekučné konanie,
  • o odklad splátok istiny je možné požiadať najskôr po uhradení minimálne šiestich plných mesačných splátok úveru,
  • za posledný rok nebol poskytnutý klientovi odklad splátok úveru,
  • úver musí byť vyčerpaný v plnej výške,
  • zostávajúca doba splatnosti úveru nie je kratšia ako dvojnásobok požadovaného počtu mesiacov odkladu splácania.

Photo by Arif Riyanto on Unsplash

Všetky články