Akou nehnuteľnosťou môžem ručiť pri hypotéke

Akou nehnuteľnosťou môžem ručiť pri hypotéke

15. 08. 2023

Existuje viac druhov nehnuteľností, ktoré banky vedia akceptovať.

Byty a rodinné domy sú najbežnejším predmetom zabezpečenia pri hypotéke, banky samozrejme zohľadňujú aj ich stav, nehnuteľnosti vo veľmi zlom stave nemusia akceptovať, alebo výrazne znížia ich hodnotu.

Rozostavené byty a rodinné domy. Banky vedia poskytnúť úver aj na rozostavené nehnuteľnosti, či už na ich kúpu, výstavbu, rekonštrukciu, alebo kombináciu týchto účelov.

Apartmány môžu byť predmetom zabezpečenia v závislosti od ich lokality a účelu využitia.

Chaty akceptujú banky tiež v závislosti od ich lokality a účelu využitia (najmä ak sú celoročne obývateľné).

Pozemky banka akceptuje iba v prípade, ak ide o stavebný pozemok resp. pozemok určený na zastavanie. Rovnako je dôležité, aby k pozemku bola zabezpečená prístupová cesta.

Nehnuteľnosti určené na podnikanie štandardne banka k hypotéke neakceptuje. Vie ich akceptovať iba v prípade kombinácie s účelom bývania. Ide ale o individuálne posúdenie banky.

V ďalších článkoch sa budem podrobnejšie venovať jednotlivým typom nehnuteľností a ich špecifikám.

Photo by Johnson Johnson on Unsplash

Všetky články