Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

15. 08. 2023

Pokiaľ chcete získať hypotéku a nie podnikateľský úver, musíte nehnuteľnosť nadobúdať ako súkromná osoba (nie ako s.r.o.).

Dôležité je, aby ste ako spoločník mali podiel v spoločnosti minimálne 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období a nepretržite vykonávali podnikateľskú činnosť aj naďalej. Banke budete dokladovať aj aktuálnosť príjmov spoločnosti výpismi z účtu, alebo faktúrami.

Banka bude vychádzať z príjmu za posledné ukončené zdaňovacie obdobie. Ak ste ešte nestihli podať daňové priznanie za predchádzajúci rok, banka vie akceptovať príjmy z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia štandardne do konca marca.

Väčšina bánk neakceptuje záporné vlastné imanie ani akúkoľvek stratu spoločnosti. Sú ale banky, ktoré vedia akceptovať stratu v určitej výške a to maximálne do 5% z tržieb spoločnosti za účtovný rok.

Sú dva spôsoby, ktorými banky počítajú akceptovaný príjem spoločníka s.r.o.

  • Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného zo zisku.

Akceptovaný príjem = (výsledok hospodárenia po zdanení/12) x % podiel spoločníka v s.r.o. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.
Niektoré banky akceptujú príjem zo zisku aj bez jeho vyplatenia resp. bez zápisnice o vyplatení zisku.

  • Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného z tržieb.

Akceptovaný príjem = (10%* z tržieb x % podiel spoločníka v s.r.o.) /12. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.
Je možné vychádzať z tržieb za predaj tovaru, predaj vlastných výrobkov, predaj služieb, alebo ich súčtu.

* Výška akceptovaného percenta z tržieb je v rámci bánk individuálna. Maximálne je možné akceptovať 55% z tržieb pri jednoosobových s.r.o. resp. ak sú spoločníkmi manželia. Ročné tržby spoločnosti ale nemôžu presiahnuť 80.000 Eur.

V prípade, že sú tržby spoločnosti vyššie ako 80.000 Eur, je možné akceptovať do 20% z tržieb, pokiaľ je Váš podiel v s.r.o. minimálne 50% a ako spoločník pôsobíte minimálne 2 roky.

V rámci špecifických povolaní, kde sú výdavky na podnikateľskú činnosť v porovnaní s tržbami nízke (služby), je možné akceptovať individuálne aj vyššie percento z tržieb.

  • V individuálnych prípadoch je možné akceptovať aj príjem ako určité percento z pravidelných mesačných kreditných obratov na účte spoločnosti. Tu ale musia byť splnené aj ďalšie špecifické podmienky.

Photo by Jhon Jim on Unsplash

Všetky články