Hypotéka pre živnostníka

Hypotéka pre živnostníka

20. 07. 2023

Ak ste živnostník a rozmýšľate nad financovaním nehnuteľnosti formou hypotéky, určite budú pre Vás nasledujúce informácie užitočné.

  • živnosť musí existovať minimálne 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období a byť stále aktívna, Banke budete dokladovať aj aktuálnosť príjmov zo živnosti výpismi z účtu, alebo faktúrami.
  • banka vychádza z príjmu za posledné ukončené zdaňovacie obdobie. Ak ste ešte nestihli podať daňové priznanie za predchádzajúci rok, banka vie akceptovať príjmy z posledného daňového priznania štandardne do konca marca.

Sú dva spôsoby, ktorými banky počítajú akceptovaný príjem zo živnosti:

  • Akceptovanie príjmu vypočítaného zo základu dane:
    Akceptovaný príjem = (čiastkový základ dane – zaplatená daň)/12. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.

  • Akceptovanie príjmu vypočítaného z príjmov zo živnosti:
    Akceptovaný príjem = *10% z celkových príjmov zo živnosti/12. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.

* Výška akceptovaného percenta z príjmov je v rámci bánk individuálna. Maximálne je možné akceptovať 55% z celkových príjmov, pokiaľ sú príjmy zo živnosti za zdaňovacie obdobie do 80.000 Eur.

V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov a pri špecifických povolaniach (služby s nízkymi reálnymi nákladmi) je možné akceptovať až 60% z príjmov zo živnosti.

  • V individuálnych prípadoch je možné akceptovať aj príjem ako určité percento z pravidelných mesačných kreditných obratov na živnostenskom účte. Tu ale musia byť splnené aj ďalšie špecifické podmienky.

Photo by Callum Hill on Unsplash

Všetky články