Na aký účel je možné použiť hypotéku

Na aký účel je možné použiť hypotéku

15. 08. 2023

Klient môže získať hypotéku s uvedením účelu, no aj bezúčelovo.

 

Najčastejším účelom hypotéky je kúpa nehnuteľnosti, rekonštrukcia, či výstavba.

  • kúpa nehnuteľnosti (nadobudnutie rozostavaného či dokončeného bytu, rodinného domu, apartmánu, inej nehnuteľnosti do vlastníctva súkromnej osoby
  • rekonštrukcia nehnuteľnosti vo vlastníctve súkromnej osoby
  • výstavba rodinného domu
  • refundácia nákladov na kúpu/výstavbu nehnuteľnosti (banka klientovi spätne preplatí už investované finančné prostriedky)


Je možné požiadať aj o kombináciu účelov, ako napríklad kúpa a rekonštrukcia.


Účelom však môže byť aj refinancovanie existujúcich úverov (hypoték, spotrebných úverov, stavebných úverov, leasingov, kreditných kariet, povoleného prečerpania, nebankových úverov, úveru ŠFRB)

  • refinancovanie úverov bez nutnosti dokladovania výšky príjmu žiadateľa (po splnení stanovených podmienok banky)
  • konsolidácia úverov s dokladovaním výšky príjmu, aj s prípadným navýšením sumy vyplácaných úverov


Menej častým účelom hypotéky je vysporiadanie dedičského konania k nehnuteľnosti, či vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri rozvode.

  • vysporiadanie dedičského konania (získanie finančných prostriedkov na vyplatenie ostatných dedičov na základe dedičského rozhodnutia)
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri rozvode (finančné prostriedky na vyplatenie vlastníckeho práva bývalého manžela/manželky k nehnuteľnosti)


Bezúčelová hypotéka (tzv. “americká hypotéka“) je bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou, kedy banka prevedie peniaze na účet žiadateľa a ten nemusí dokladovať účel ich použitia.


V ďalších článkoch sa budem podrobnejšie venovať jednotlivým účelom a ich špecifikám.

Photo by Andre Taissin on Unsplash

Všetky články